Varför trycka digitalt?

För inte så länge sedan trycktes böcker endast med offsetteknik, men idag trycks böcker allt oftare digitalt. Den digitala trycktekniken utvecklas snabbt och intar sina positioner allt mer övertygande på boktryckningsmarknaden. Jag tror inte att det vore överdrivet att påstå att den digitala boktryckningstekniken snart kommer att vara dominerande inom boktryckningsbranschen. Nedan har vi försökt att sammanfatta skälen till varför det är fördelaktigare att trycka böcker digitalt än i offset.

Tryckkvalitén

Den tid då böcker tryckta i digitalteknik var av relativt dålig kvalité är sedan länge förbi. Kvalitén på digitaltryck är jämförbar med det välbekanta offsettryckets kvalité och ibland till och med bättre.

Bok i ett exemplar

Den största fördelen med digitaltryck – det finns inga begränsningar för antalet bokexemplar som kan tryckas. Även om det låter omöjligt är en bok i ett enda exemplar en möjlighet! Även en inbunden bok, eller en exklusiv bok, kan tryckas och bindas samman i ett exemplar.

Förhandsexemplar

En av digitaltryckets fördelar är möjligheten att producera ett eller flera förhandsexemplar av boken. Innan man godkänner ett prov och släpper hela upplagan till tryck finns möjligheten att känna på och bläddra i en fullständigt färdigtryckt bok, och därmed upptäcka fel och brister som annars är svåra att upptäcka och rätta till.

Marknadsundersökning

Vissa bokexemplar trycks digitalt för att undersöka t.ex. hur marknaden reagerar på en eller en annan omslagsdesign, vilken av dem som verkar mer tilltalande, vilken som drar till sig mer uppmärksamhet. På samma sätt kan också andra designelement undersökas.

Inget lagringsbehov ”bok på begäran”

Ytterligare en trevlig egenskap som kan tillägnas digitaltryck – boken behöver inte hållas på lager. Alla därtill knutna kostnader faller bort – hyra av lagerlokal, redovisningskostnader, arbetstagaravgifter, och man behöver inte heller tänka på utförsäljning av böcker. Det är alltid möjligt att trycka exakt så många böcker som behövs och inte en enda för mycket.

En ändlös livscykel för boken

Även om någon får för sig att köpa boken kanske 10 år efter tryckning kommer den alltid att vara tillgänglig. Man behöver endast hitta de relevanta filerna och trycka boken digitalt i ett eller flera exemplar. Ingen avtäckt marknadsefterfrågan!

Individuell anpassning

Överraska bokens mottagare! Tryck ett personligt meddelande till mottagaren i boken, eller ge berättelsens huvudperson mottagarens namn. Också det är möjligt om man trycker boken genom att tillämpa den digitala tekniken!

Boktryckning för ett begränsat antal läsare

Boktryckning genom användning av digital teknik gör det möjligt att förvandla en berättelse som är viktig och har högt mervärde endast för en liten grupp människor, t.ex. en familjehistoria eller en biografi, till en bok. Varför inte överraska släktingar med en bok som innehåller en familjemedlems historia? En sådan bok kommer säkert att bevaras i generationer och bidra till goda minnen.