Hur man förbereder innehållet

Generella krav

  1. Filen måste vara i PDF-format (Press Quality). Vi tar inte emot filer i MS Word-format.
  2. Filen måste använda färgmodellen CMYK, vi rekommenderar även upplösningen 300 dpi.
  3. Vi rekommenderar att konvertera texten till kurvor. (convert to curves, create outlines).
  4. Kombinera och rastrera alla objekt som innehåller övertoningsfärger, transparenta objekt, skuggor och filtereffekter innan du sparar i PDF-format.
  5. Bokens pärmar och bokens innehåll måste sparas i separata PDF-filer.

Hur man förbereder innehållet

  1. Texten måste ha 5 mm utfall (bleed) på all sidor, skärmärken (crop marks) måste markeras.
  2. Om texten ska tryckas till sidokanten måste det finnas 5 mm utfall.
  3. Varje sida måste vara på en seperat sida i PDF-filen och filen måste även ha tomma sidor.
  4. Alla sidor i PDF-filen måste vara lika stora och ha samma orientering (portrait eller landscape). Layout är inte nödvändigt.

HUR DU FÖRBEREDER FILERNA