GE UT EN BOK SJÄLV!

De flesta människor har säkert nån gång i livet funderat på att skriva och ge ut en bok själv – oavsett om det har varit en kärlekshistoria, deckare, ett filosofiskt tankespår om världen, barndomsminnen eller viljan att dela med sig av vetenskaplig kunskap, hursomhelst har många hejdats av tanken att det är dyrt att ge ut böcker. Det är inte helt sant! SIA „Drukātava” är ett företag som ger var och en möjligheten att trycka en bok själv, för ett rimligt pris och inom en kort tidperiod. Vi kräver inte att våra kunder trycker enorma upplagor, tvärtom – vi kan t.om. ge ut din bok i ett exemplar.

I tryckprocessen använder SIA „Drukātava” sig av teknik som gör det möjligt att trycka ett eller hundra exemplar för ett lika lågt och konstant pris per ett exemplar. För att ge ut en bok måste kunden endast förbereda en PDF-fil.

Hur man ger ut en bok

För att ge ut en bra bok måste du:

 • skriva en text, naturligtvis;
 • redigera texten;
 • skapa en textlayout för trycket;
 • designa boken (sidorna, pärmarna);
 • trycka boken i ett visst antal exemplar

Av de fem obligatoriska stegen är det svårast att skriva texten, och texten kan, naturligtvis, handla om vad som helst. Sedan kommer vi och hjälper dig att ta de fyra övriga stegen. På kundens begäran kan vi även redigera texten med hjälp av en professionell redaktör, skapa en layout och designa både pärmarna och innehållet. Självklart kan du redigera och designa boken själv, om du så önskar, och skicka filen till oss när du är färdig. Läs mer om hur man förbereder filen här.

När boken redigerats och fått en layout och en design så går själva tryckprocessen väldigt fort. Vi använder endast den modernaste digitala trycktekniken. Det garanterar böcker med felfri kvalitet och ett exakt antal böcker.

Bör noteras: din beställning förvaras i vårt arkiv på ett sådant sätt, att om det uppstår ett behov av att trycka fler exemplar, så kan vi hjälpa till. Dessutom kan du ändra på beställningen innan du trycker nya exemplar. I och med detta tar inte tryckprocessen slut efter att du har tryckt ett exemplar, boken kan leva vidare och förändras när du beslutar att ändra på innehållet. Särskilt viktigt är det för vetenskaplig literatur – på så vis kan boken förbli aktuell efter nya upptäckter, forskning eller andra händelser i respektive område.

Ännu en viktig sak: om du inte vet hur stor efterfrågan på boken kommer att vara, så kan vi trycka ett visst antal (t.o.m. ett enda exemplar!) böcker omedelbart efter att en efterfrågan uppstår. Det innebär att alla dina böcker kommer att säljas och att de överflödiga exemplaren inte hamnar i ett förvaringsutrymme – „förvaringsutrymmet” motsvarar en fil som används för att trycka boken när någon vill köpa den.

Hur mycket kostar det att ge ut en bok?

Kostnaden för att ge ut en bok beror på flera faktorer, bland annat kundens personliga krav gentemot boken.

De viktigaste kriterierna för att beräkna kostnaden av en bok:

 • storlek (antalet sidor, bokens format);
 • bokens innehåll (en bok med endast text är enklare att trycka än en med illustrationer);
 • kundens individuella önskemål (utvald design, annorlunda layout för varje sida m.m.);
 • typ av pärm (du kan välja mellan mjuka och hårda pärmar, men kom ihåg att en enkel design är billigare än en komplicerad)
 • antalet exemplar;
 • sidornas färgrikedom;
 • papperstyp;
 • bindningsmetod.

Kanske antar du att alla dessa faktorer totalt uppgår till ett rejält pris, men så måste det inte vara, för att vi erbjuder olika alternativ som gör tryckprocessen så prisvärd, billig och tillgänglig för var och en som möjligt.

Du kommer aldrig att veta om du aldrig försöker!

Under sin långa verksamhet har SIA „Drukātava” byggt upp en stor krets av kontakter, vilket innebär att vi kan hjälpa dig med att popularisera din bok ytterligare. Om din bok verkligen är bra, imponerande och säljbar, så finns det en sannolikhet att SIA „Drukātava” täcker kostnaderna och hjälper dig popularisera boken. Detta får oss att tänka på ett välkänt uttryck: du kommer aldrig att veta om du aldrig försöker! För endast genom att skapa kommer du att upptäcka hur mycket talang du faktiskt besitter.