Tryckeriet “SIA Drukātava” lägger grundstenen till sin nya produktionsbyggnad

Lettlands största digitala tryckeri “SIA Drukātava” kommer att investera mer än 430 000 euro i byggandet av en produktions- och kontorsanläggning i Olaine. I onsdags lades grundstenen för projektet som tilldelats medfinansiering på 173 250 euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och ett budskap till följande generationer inmurades.

“Vi har länge funderat på egna lokaler eftersom vi växer oavbrutet och på hyresmarknaden har det har varit väldigt svårt att hitta tillräckligt kompakta och samtidigt för utrustningen anpassade lokaler som håller en viss temperatur och luftfuktighet och har en speciell ytbeläggning på väggar och golv. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till en rad andra egenskaper som kan påverka produktionens kvalitet. Sedan företagets grundande år 2005 har vi hyrt lokaler i sex olika platser och i och med inköp av 1,5 hektar mark i Rasmaņi i distriktet Olaine för 1,5 år sedan tog vi första steget till vår egen byggnad. Nu har byggandet börjat och vi planerar att flytta in i de nya lokalerna nästa sommar,” berättar “SIA Drukātavas” styrelsemedlem Valdis Jirgens.

Den nya byggnadens totala yta kommer att ligga på 1 080 m2 av vilka 120 m2 kommer att utnyttjas som kontorslokaler och resten kommer att avsättas till produktion och lager. Byggnaden har utformats för att kunna säkra den nödvändiga luftfuktigheten och temperaturen för utrustningen och att begränsa dammängden. Vi planerar att placera hela företagets utrustning i de nya lokalerna och att avsätta ytor för vidare utveckling. De investerade pengarna hoppas vi kunna få igen inom 10 år. Projektet har tilldelats medfinansiering på 173 250 euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

“SIA Drukātava” är till 100 % ett lettiskt företag som specialiserar sig på att trycka böcker i små och mycket små upplagor genom att använda digitala teknologier. Mer än 70 % av produktionen exporteras, huvudsakligen till Skandinavien. Bland företagets kunder återfinns största delen av Lettlands högskolor, kommuner, de största serviceföretagen i Lettland, liksom en rad förlag i Lettland och Skandinavien. År 2016 var företagets omsättning 1,3 miljoner euro, vinst – 17 000 euro, vilket radar in oss på 23 plats i Lettland bland tryckeriföretagen. Bland digitala tryckerier är “SIA Drukātava” störst, inte bara i Lettland utan också i Baltikum.