Nyhet verktyg

NYHET! Vi har skapat ett nytt, användbart verktyg för dem som vill förbereda filer och skriva ut själva.

På vår webbplats finns en enkel generator för inbundna omslag. Allt du behöver göra är att mata in rätt parametrar för omslaget, så skapar vår generator en mall som du sedan kan använda för att skapa högkvalitativa indbundna omslag.

Generatorn finns tillgänglig här tillsammans med andra verktyg och förslag för att förbereda filer för utskrift:

https://www.drukatava.se/boktryck/hur-du-foerbereder-filerna/