Renässans för tryckta böcker

Vår chef Valdis Jirgens intervjuerades av Magda Riekstiņa från dagstidningen Diena. De pratade om böcker, läsvanor, upplagor, lettisk litteratur och modern teknik.

Utdrag från intervjun:

Nyligen blev statistik om lettisk litteratur aktuell i samhället, då det visade sig att en vanlig upplaga för en bok numera var flera hundra exemplar, inte flera tusen. Vad tycker du om det?

Etttusen exemplar är en stor upplaga i Lettland nuförtiden. För oss på Drukātava är en medelstor upplaga 300 exemplar. Om statistiken som visar storleken på utgivna upplagor måste man dock säga, att den inte inkluderar senare upplagor av samma böcker.

I statistiken representeras alltså ett mindre antal exemplar än de som egentligen ges ut?

Ja, dessutom representeras inte alla utgivna böcker i statistiken. Många människor i Europa trycker nuförtiden böcker själva, till sina vänner eller affärspartners. Sådana böcker trycks i t.ex. 50 exemplar, men hamnar inte på marknaden, biblioteken eller i statistiken. Tidevarvet, då statistiken för bokupplagor var exakt, har passerat, men samtidigt kan man inte bestrida att det finns en tendens i statistiken. Faktum, att upplagorna för lettiska böcker minskar, går inte att förneka.

Varför krymper upplagornas storlek? Kanske därför att det finns fler elektroniska format?

I min åsikt är minskningen inte relaterad till elektroniska format. E-bokens popularitet minskar på flera håll i världen. E-böcker blir nischprodukter som går bra att ta med på affärs- och semesterresor, att läsa när man väntar på flygplatsen eller på perrongen. Resandet är e-bokens verkliga miljö, men människor kommer inte att sitta hemma med en kopp te och läsa e-böcker istället för tryckta böcker. Hemma skulle endast en teknikbeundrare föredra e-böcker framför tryckta böcker. Den globala statistiken visar att tryckta böcker upplever en renässans, därför att många människor har försökt att läsa e-böcker men föredragit den tryckta boken istället.

diena_26_09